opinnot yleislinjalla

Kulosaaren yhteiskoulussa painotetaan englantia, yhteiskunta- ja taloustieteitä, luonnontieteitä ja teknologiaa. Lisäksi meillä on laaja tarjonta kieliä ja koulukohtaisia opintojaksoja. Yleislinjalla ei ole erityistä sisältöpainotusta, vaan opiskelijat voivat opiskella itseään kiinnostavia aineita ja opintoja oman mielenkiintonsa mukaan koulumme opintotarjonnasta.  Tarkemmat oppiaineitten kuvaukset opintojaksoittain löydät täältä.

 Yleislinjalla pakolliset opinnot ovat suomenkielisiä. Valtakunnalliset ja koulukohtaiset valinnaiset opinnot tarjotaan yleislinjan opiskelijoille pääasiassa englantirikasteisina. Ylioppilastutkintoon valmistavat opintojaksot tarjotaan aina suomeksi. Tavoitteena on akateemisen osaamisen lisäksi harjaannuttaa opiskelijoita sujuvaan englannin kielen käyttöön. Tarkemman kuvauksen kielipiainotuksestamme löydät täältä. 

Laajan kaksikielisen opintotarjonnan lisäksi tarjolla on monipuolinen kielivalikoima:

A-kielinä: englanti, ranska, ruotsi, saksa, espanja, venäjä
B-kielenä: ruotsi
B2 = ranska, saksa, espanja
B3 = ranska, saksa, espanja, venäjä
Kiinan, japanin, korean ja alkeet vuorovuosin toteutettuna

Opinnoissa painotetaan vierailuja, yhteistyöprojekteja työelämän kanssa sekä korkeakouluyhteistyötä.

Yleislinjalla opiskelet innostavassa ja kaksikielisessä akateemisessa ympäristöstä, joka antaa hyvän pohjan jatko-opintoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Opinto-ohjaajilta saat apua ja tukea myös ulkomaisiin korkeakouluihin hakiessasi.