ITSENÄISESTI JA MUUALLA SUORITETUT KURSSIT

<?php<!-- [et_pb_line_break_holder] -->breadcrumb_trail()<!-- [et_pb_line_break_holder] -->?>

Kurssin suorittaminen itsenäisesti

Mikäli opettaja päättää opiskelijakohtaisesti, että kurssi on mahdollista ja perusteltua suorittaa itsenäisesti, se suoritetaan  sen jakson aikana, jolloin ko. kurssi on tarjolla kurssitarjottimella. Opiskelijan tulee sopia itsenäisestä suorituksesta opettajan kanssa ennen jakson alkua tai lukuvuoden ensimmäisen jakson ensimmäisen viikon aikana. Tällöin opettaja ja opiskelija täyttävät itsenäisen suorituksen lomakkeen, jolla sovitaan osasuorituksista, niiden aikataulusta ja seurannasta. Lomakkeesta otetaan kopio opiskelijalle ja kurssin valmistuttua opettaja toimittaa alkuperäisen kurssiarvosanoineen koulusihteerille. Jos opiskelija laiminlyö sovitun aikataulun noudattamisen, kurssi keskeytyy (K).

Itsenäisesti opiskellusta kurssista voidaan antaa kurssisuoritus vain silloin, kun kurssi on hyväksytysti suoritettu. Itsenäisesti suoritetun kurssin arvosanaa ei saa korottaa uusintakuulustelussa. Mikäli opiskelija saa itsenäisesti opiskellusta kurssista hylätyn arvosanan, opiskelija ohjataan lähiopetukseen suorittamaan kurssi uudelleen.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit 

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätös muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tulee tehdä mikäli mahdollista ennen mainittujen opintojen aloittamista.

Asteikko 1-51 (tyydyttävä)2 (tyydyttävä)3 (hyvä)4 (hyvä)5 (kiitettävä)
Lukioasteikko5 (välttävä)6 (kohtalainen)7 (tyydyttävä)8 (hyvä)9 (kiitettävä)
10 (erinomainen)
Asteikko 1-311223

 

Kurssien hyväksilukemisen suhteen menetellään seuraavasti:

 Kurssien vastaavuudet tulee pyrkiä aina selvittämään ennen kurssin suorittamista. Opiskelijan tulee ennen kurssin suorittamista ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, joka koordinoi muualla suoritettujen kurssien hyväksilukemista.

  • Opiskelijan tulee toimittaa riittävä dokumentaatio hyväksiluettavien opintojen sisällöstä, suoritustasosta ja suoritusoppilaitoksesta.
  • Opiskelija voi saada hyväksiluettavasta kurssista kurssisuorituksen vain, kun kurssi on hyväksytysti suoritettu.
  • Opiskelijalta voidaan edellyttää lisänäyttöjä arvosanan saamiseksi hyväksiluettavasta kurssista.
  • Aikuislukioiden opetussuunnitelman mukaiset kurssit sekä toisen asteen valinnaiskurssitarjottimella olevat kurssit ovat aina hyväksiluettavia edellyttäen, että opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti ja se vastaa keskeisiltä tavoitteiltaan lukion kurssisisältöjä.
  • Mooc-kursseja voi hyväksilukea maksimissaan viisi kurssia. Suoritettavan kurssi tulee hyväksyttää opinto-ohjaajalla etukäteen. 
  • Ulkomailla, esim. vaihto-oppilasvuoden aikana suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea koulun tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijan kannattaa selvittää hyväksilukemisen periaatteet jo ennen vaihto-oppilasvuotta.
  • Mikäli ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi pakollisiin tai valtakunnallisiin syventäviin kursseihin, tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöä.
  • Missä tahansa autokoulussa suoritettu ajokortti lasketaan hyväksi kurssina.
  • Opiskelijalle voidaan hyväksilukea perusopetuksen luokilla 7-9 suoritettu lukion pakollinen kurssi.