Yleistä lukio-opinnoista

Lukio-opinnot jakautuvat pakollisiin, valtakunnallisiin valinnaisiin ja koulukohtaisiin valinnaisiin opintoihin. Lukion valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti lukio-opintojen aikana opiskelijan on suoritettava vähintään 150 opintopistettä, joista pakollisia on 94 opintopistettä lyhyen matematiikan lukijoille ja 102 opintopistettä pitkän matematiikan lukijoille. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja on suoritettava vähintään 20 opintopistettä.

Yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijoiden on suoritettava lisäksi 10 opintopistettä valtakunnallisia tai koulukohtaisia valinaisia opintoja yhteiskuntatieteiden ja taloustieteen alalta. Linjan suorittamisesta saa erillisen diplomin.

Tiede- ja teknologialinjan opiskelijoiden on suoritettava lisäksi vähintään 10 opintopistettä valtakunnallisia tai koulukohtaisia valinnaisia opintoja luonnontieteiden, matematiikan tai soveltavien tieteiden alalta. Linjan suorittamisesta saa erillisen diplomin.

Opintojen suorittaminen ja ylioppilaskokeet

Lukiomme opiskeluohjelma on laadittu kolme vuotta kestäväksi. Opintojen suorittamiseen voi käyttää enintään neljä vuotta. Mikäli haluat pidentää opintojasi 3,5-4 vuoteen, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Hänen kanssaan laaditte yksilöllisen opintosuunnitelman, jossa on huomioi opintojen tasainen jakautuminen koko lukio-opintojen ajalle.

3. vuoden suunnitelma

1. opiskeluvuosi: 60 opintopistettä

2. opiskeluvuosi: 60 opintopistettä

3. opiskeluvuosi: 30 opintopistettä

3,5 vuoden suunnitelma

1. opiskeluvuosi: 50-54 opintopistettä 

2. opiskeluvuosi: 50-54 opintopistettä

3. opiskeluvuosi: 30-40 opintopistettä

4. opiskeluvuosi: 6-10 opintopistettä

4. vuoden suunnitelma

1. opiskeluvuosi: 46-50 opintopistettä

2. opiskeluvuosi: 46-50 opintopistettä

3. opiskeluvuosi: 40-46 opintopistettä

4. opiskeluvuosi: 20-30 opintopistettä

Viimeiselle täydelle opiskeluvuodelle suositellaan maksimissaan noin 30 opintopistettä, koska ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen on syytä varata aikaa.

Lukio-opinnot valmistavat opintojen lopussa pidettäviin valtakunnallisiin ylioppilaskokeisiin. Ylioppilastutkinto on suomeksi ja opiskelijan pitää osallistua vähintään 5 pakolliseen yo-kokeeseen suorittaakseen tutkinnon. Lisäksi ylioppilastutkinnon suorittamisen edellytyksenä on lukio-opintoihin kuuluvien 150 opintopisteen suorittaminen. Suosittelemme kaikkia opiskelijoita suorittamaan päättötodistukseen vaadittavat 150 opintopistettä sekä osallistumaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Suomalaisella ylioppilastutkinnolla saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisätietoa osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Jos opiskelijan suunnitelmissa on opiskella ensisijaisesti ulkomailla lukion jälkeen, suosittelemme selvittämään jo lukio-opintojen alkuvaiheessa kiinnostavien korkeakoulujen pääsyvaatimukset, sillä ne vaihtelevat maittain ja korkeakouluittain. Useimpien yliopistojen hakukelpoisuuden edellytyksenä on lukion oppimäärän suorittaminen sekä ylioppilastutkinto, jonka lisäksi koulut testaavat hakijan kielitaidon erillisellä testillä. Joissakin tapauksissa valinta perustuu lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon sekä kielikokeen lisäksi esimerkiksi erilliseen SAT-päättelytestiin.