ITSENÄISESTI JA MUUALLA SUORITETUT opinnot

Opintojakson suorittaminen itsenäisesti

Lähtökohtaisesti opintojaksoja ei suoriteta itsenäisesti ellei opiskelijalla ole opintojaksotarjottimesta johtuvaa päällekkäisyyttä opintojaksoissa. Valinnaisia koulukohtaisia opintoja ei voi tehdä itsenäisesti, joten opiskelija joutuu priorisoida minkä opintojakson suorittaa. Mikäli opettaja päättää opiskelijakohtaisesti, että opintojakso on mahdollista ja perusteltua suorittaa itsenäisesti, se suoritetaan  sen periodin aikana, jolloin ko. opintojakso on tarjolla opintotarjottimella. Opiskelijan tulee sopia itsenäisestä suorituksesta opettajan kanssa ennen periodin alkua tai lukuvuoden ensimmäisen periodin ensimmäisen viikon aikana. 

Itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta voidaan antaa opintosuoritus vain silloin, kun opintojakso on hyväksytysti suoritettu ( arvosana 5 tai S-merkintä). Itsenäisesti suoritetun opintojakson arvosanaa ei saa korottaa uusintakuulustelussa. Mikäli opiskelija saa itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta hylätyn arvosanan, opiskelija ohjataan lähiopetukseen suorittamaan opintojakso uudelleen.

Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot 

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätös muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tulee tehdä mikäli mahdollista ennen mainittujen opintojen aloittamista. Opinto-ohjaaja koordinoi muualla suoritettujen opintojen hyväksilukuja.

Asteikko 1-51 (tyydyttävä)2 (tyydyttävä)3 (hyvä)4 (hyvä)5 (kiitettävä)
Lukioasteikko5 (välttävä)6 (kohtalainen)7 (tyydyttävä)8 (hyvä)9 (kiitettävä)
10 (erinomainen)
Asteikko 1-311223

 

Opintojen hyväksilukemisen suhteen menetellään seuraavasti:

Opintojen vastaavuudet tulee pyrkiä aina selvittämään ennen opintojakson suorittamista. 

  • Opiskelijan tulee toimittaa riittävä dokumentaatio hyväksiluettavien opintojen sisällöstä, suoritustasosta ja suoritusoppilaitoksesta.
  • Opiskelija voi saada hyväksiluettavasta opintojaksosta suorituksen vain, kun opintojakso on hyväksytysti suoritettu.
  • Opiskelijalta voidaan edellyttää lisänäyttöjä arvosanan saamiseksi hyväksiluettavasta opintojaksosta.
  • Aikuislukioiden opetussuunnitelman mukaiset opinnot sekä toisen asteen valinnaistarjottimella olevat opinnot ovat aina hyväksiluettavia edellyttäen, että opiskelija on suorittanut opinnot hyväksytysti ja se vastaa keskeisiltä tavoitteiltaan lukion opintosisältöjä.
  • Mooc-opintoja voi hyväksilukea maksimissaan viisi opintojaksoa. Suoritettavat opinnot tulee hyväksyttää opinto-ohjaajalla etukäteen. 
  • Ulkomailla, esim. vaihto-oppilasvuoden aikana suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea koulun tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijan kannattaa selvittää hyväksilukemisen periaatteet jo ennen vaihto-oppilasvuotta.
  • Mikäli ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi pakollisiin tai valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin, tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöä.
  • Missä tahansa autokoulussa suoritettu ajokortti lasketaan hyväksi opintojaksona.
  • Opiskelijalle voidaan hyväksilukea perusopetuksen luokilla 7-9 suoritettu lukion pakollinen opintojakso/ opintojaksot.