Etusivu 9 News 9 Starting of the new school year at Kulosaari Secondary School

The new school year 2021-22 is about to begin. A large amount of final year students (Abit) have begun already with intensive courses. These will take place on the 5th and 6th of August. For the rest of the students school begins on Thursday 12th August, for the middle school students (7-9) and the first year upper school (lukio) students at 0900 and for the older upper school students at 1030.

At this moment in time the official information is that all schools will begin as normal despite the challenging covid situation. Schools will continue to recommend the wearing of masks, good personal hygiene and social distancing wherever possible. If one is sick they should stay away from school. Space remains limited in the school building and wherever possible sports lessons will be held outside. In the event of an infection the school will do it’s best to make the quarantined group as small as allowed.

The state and health officials are strongly recommending that individuals within the recommended age ranges are vaccinated. Vaccinations have already been made available to individuals as young as 16 and even younger to the age of 12 if there is a high risk factor involved. The rest of the 12-15 year old young people will be getting vaccinations from the next week onwards. We hope that vaccine protection among our pupils and students will prevent serious illness and infection chains. Fully vaccinated individuals are generally not quarantined in exposure situations.

I appeal to all students that everyone’s activities should be corona-safe outside of school as well. The susceptible delta variant of the coronavirus has spread in the summer, especially among young adults. It is feared that the start of schools will spread the delta variant next among the younger ones.

To address the learning gaps possibly caused by the coronavirus epidemic, the school has increased learning support resources in the middle and upper school. Special needs teachers and other student care staff strive to identify problems and actively support those in need.

Upper school first year students are now subject to compulsory education for the first time. The biggest related changes concern the learning materials and computers that the school provides to the first year students free of charge. More information on upper school students ’compulsory education will be provided at the fall parent’s evening.

Five days of distance learning are included in each of the five periods of the upper school (lukio) academic year. During these days, there is a  focus on learning that benefits from distance learning and distance learning techniques. Distance weeks will be implemented according to plan if students have not had to be transferred too much to distance learning due to the corona situation. During distance weeks, students study according to the normal schedule from anywhere. They can also come to the school to study if they want. Distant weeks are:
– 6.-10.9.2021
– 8.-12.11.2021
– 19.-25.1.2022
– 7.-11.3.2022
– 9.-13.5.2022

Expansion work on the school building is underway. The access route to the school from the direction of the metro station bypasses the construction site and when passing, attention must be paid to the construction site arrangements. Pedestrian traffic is interrupted whenever larger vehicles or work machines are moving in the area. All of the school’s current teaching facilities will be in use during construction. The main access route to the upper floor of the U-wing will be cut off in the autumn, after which the teaching rooms U30-U35 will be accessed via stairs at the ends of the wing.

The administrative structure of the school has changed due to the expansion of the school. The head of school is Lauri Halla, the principal of the middle school is Richard Cousins, the vice principal of the middle school is Johanna Spencer, the principal of the upper school is Minnariitta Raitio and the vice principal of the upper school is Riitta Kaisto.

Enjoy the last few sunny days and we look forward to seeing you all soon!

Lauri Halla

Uusi lukuvuosi alkaa Kulosaaren yhteiskoulussa

 

Lukuvuosi 2021-2022 on alkamassa. Valtaosa abiturienteista on aloittanut valmistautumisen syksyn ylioppilaskokeisiin intensiivipäivillä 5. – 6.8.2021. Muiden oppilaiden ja opiskelijoiden lukuvuosi alkaa torstaina 12.8.2021, peruskoululla ja lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoilla klo 9.00 ja muilla lukiolaisilla klo 10.30.

Tämän hetken valtakunnallisten linjausten mukaisesti peruskoulut ja lukiot aloittavat lähiopetuksessa koronavirusepidemian huonosta kehityksestä huolimatta. Koululla käytetään kasvomaskeja, huolehditaan hygieniasta ja vältetään turhia joukkokokoontumisia. Sairaana kouluun ei tulla. Väljyyttä koulun tiloissa ei ole. Liikuntatunnit järjestetään pääosin ulkotiloissa. Mahdollisissa tartunta- ja altistumistilanteissa karanteenit pyritään kohdistamaan mahdollisimman pieneen ihmisjoukkoon.

Valtiovallan ja terveysviranomaisten tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkea rokotesuoja mahdollisimman pian. Koronavirusrokotetta on ollut jo tarjolla 16 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmiin kuuluville 12 vuotta täyttäneille. Seuraavaksi rokotusohjelman piiriin otetaan muut 12-15 –vuotiaat. Toivomme, että roketesuoja oppilaidemme ja opiskelijoidemme keskuudessa tulee estämään vakavat sairastumiset ja tartuntaketjut. Täysin rokotettuja ei pääsääntöisesti aseteta karanteeneihin altistumistilanteissa.

Vetoan oppilaisiin ja opiskelijoihin, että jokaisen toiminta olisi koronaturvallista myös koulun ulkopuolella. Herkästi tarttuva koronaviruksen delta-variantti on levinnyt kesällä erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Koulujen alkamisen pelätään levittävän delta-varianttia seuraavaksi nuorempien keskuuteen.

Koronavirusepidemiasta johtuvien oppimispuutteiden paikkaamiseksi koulu on lisännyt oppimisen tuen resursseja peruskoulussa ja lukiossa. Erityisopettajat sekä muu oppilas- ja opiskeljahuollon henkilöstö pyrkii tunnistamaan ongelmia ja tukemaan aktiivisesti tuen tarpeessa olevia.

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat nyt ensimmäistä kertaa oppivelvollisuuden piirissä. Suurimmat asiaan liittyvät muutokset koskevat oppimateriaaleja ja tietokoneita, jotka koulu antaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille maksutta. Lisää tietoa lukiolaisten oppivelvollisuudesta annetaan syksyn vanhempainillassa.

Lukion lukuvuoden jokaiseen viiteen jaksoon on sisällytetty viisi etäopiskelupäivää. Näihin päiviin keskitetään suunnitelmallisesti sellaista opiskelua, jossa etäopiskelusta ja etätyötekniikoiden oppimisesta on hyötyä. Etäviikot toteutetaan suunnitelman mukaisesti, jos opiskelijoita ei ole jouduttu siirtämään liikaa etäopetukseen koronatilanteesta johtuen. Etäviikkojen aikana opiskelijat opiskelevat lukujärjestyksen mukaisesti mistä käsin tahansa. Myös koululle voi tulla opiskelemaan halutessaan. Etäviikkoja ovat:
– 6.-10.9.2021
– 8.-12.11.2021
– 19.-25.1.2022
– 7.-11.3.2022
– 9.-13.5.2022

Koulurakennuksen laajennustyöt ovat käynnissä. Kulkureitti koululle metroaseman suunnasta sivuaa työmaata ja kulkiessa täytyy kiinnittää huomiota työmaajärjestelyihin. Jalankulkuliikenne keskeytetään aina, kun alueella liikkuu suurempia ajoneuvoja tai työkoneita. Kaikki koulun nykyiset opetustilat ovat käytössä rakennustyön aikana. Pääkulkureitti U-siiven yläkerrokseen katkaistaan syksyllä, jonka jälkeen opetustiloihin U30-U35 kuljetaan siiven päädyissä olevien portaiden kautta.

Koulun hallintorakennetta on muutettu koulun laajenemisesta johtuen. Johtavana rehtorina toimii Lauri Halla, peruskoulun rehtorina Richard Cousins, peruskoulun apulaisrehtorina Johanna Spencer, lukion rehtorina Minnariitta Raitio ja lukion apulaisrehtorina Riitta Kaisto.

Aurinkoisia viimeisiä lomapäiviä kaikille! Nähdään pian koululla!

Lauri Halla