Etusivu 9 News 9 Lukion 1. vuoden opiskelijoiden vanhempainilta 15.9.2021

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhempainilta järjestetään keskiviikkona 15.9.2021 klo 18.00 alkaen Google Meetissä koronatilanteen vuoksi. Alla on tarkempi ohjelma. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista. Linkit Google Meeteihin on lähetetty Wilmassa.

 

Vanhempainillan ohjelma:

Klo 18.00 alkaen yhteinen ohjelma yhteisessä Google Meetissä.

– Ajankohtaista lukiossa / Johtava rehtori Lauri Halla

– Laajennettu oppivelvollisuus/ Lukion rehtori Minnariitta Raitio

– Opiskelu lukiossa / Opinto-ohjaajat Leena Oittila (21AD), Riitta Kaisto (21B) ja Annu Huovinen (21CE)

 

Noin klo 18.45 ilta jatkuu linjakohtaisissa Google Meeteissä ryhmänohjaajien johdolla.

Ryhmänohjaajat:

21A/yleislinja,  ryhmänohjaaja Jaana Junnonen

21B/yhteiskunta- ja talouslinja, ryhmänohjaaja Ville Kohvakka

21C/ tiede-ja teknologialinja, ryhmänohjaaja Juhana Marjomäki

21D/ English Stream, ryhmänohjaaja Johanna Snellman

21E / English Stream ryhmänohjaaja Päivi Autio

 

Tervetuloa!

 

Parents’ evening for the first year students is on Wednesday Sep 15th, 2021 at 6pm.  Below you can find the programme of the evening. You do not need to sign up in advance. Because of the Covid19 situation the evening will be held via Google Meet. The meet links have been sent in Wilma.

Programme:

Starting at 6pm joint program in Google Meet

– Present issues in Upper school / Head Principal Lauri Halla

– Extended compulsory education / Upper School Principal Minnariitta Raitio

– Studying in the upper school  / Student counselors  Leena Oittila (21AD), Riitta Kaisto (21B) and Annu Huovinen (21CE)

 

Starting approximately at 6.45 pm separate program for each group led by group coordinators.

Group coordinators:

21A / General Stream group coordinator Jaana Junnonen

21B / Society and Economics Stream group coordinator Ville Kohvakka

21C / Science and Technology Stream group coordinator Juhana Marjomäki

21D / English Stream group coordinator Johanna Snellman

21E / English Stream group coordinator Päivi Autio

 

Welcome!