5.11.

Johdatus juridiikkaan (YH10) kurssin opiskelijat tutustuivat osakeyhtiölakiin Digia Oyj:n lakiasiainosaston juristin Lauri Kivikarin johdolla. Kyseessä oli osakeyhtiöoikeudellinen ongelma, johon etsittiin vastauksia Laurin ohjauksella. Perjantai-iltapäivän ratoksi pohdittiin myös asunto-osakeyhtiön toimintaa sekä monia muita juridisia ulottuvuuksia. Suuret kiitokset erityisesti Laurille ja Digialle työpajan organisoinnista!