18.3.

Johdatus yhteiskuntatieteisiin opintojakson (YH7) opiskelijat pääsivät kuulemaan käytännön esimerkkejä yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta ja alan opiskelumahdollisuuksista. Tutkijatohtori Ville Erkkilä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Eurooppa-tutkimuksen huippuyksiköstä johdatteli kurssilaiset eurooppalaisen oikeuskäytännön ja yleisen Eurooppa-tutkimuksen äärelle.