Kulosaaren yhteiskoulun kevään 2020 pääsykokeet lukioon hakeville on siirretty huhtikuulta toukokuulle. Kaikille hakijoille on lähetetty kutsu ja alla olevat tiedot kokeista Opintopolkuun annettuun sähköpostiosoitteeseen huhtikuussa. Pääsykokeet järjestetään seuraavasti:

YHTEISKUNTA- JA TALOUSLINJA

Yhteiskunta- ja talouslinjan pääsykoe järjestetään aiemmin ilmoitetusta poiketen tiistaina 19.5.2020 klo 10-11. Koe mittaa yhteiskuntaopin sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten politiikkaan ja talouteen liittyvien asioiden tuntemusta. Koe tulee tehdä annettuna ajankohtana. Tiukasta aikataulusta johtuen emme pysty järjestämään varakoepäivää tänä vuonna.

Yhteiskunta- ja talouslinjan pääsykokeen yhden pisteen arvoisen tehtävän voit korvata harrastuneisuuspisteellä, josta on toimitettava todistus sähköpostilla koulun kansliaan 8.5.2020 mennessä. Tarkemmat ohjeet harrastuneisuuspisteen hyväksiluvusta löydät täältä.

HUOM! Jos tämänhetkisestä koronavirus-tilanteesta johtuen pääsykokeen järjestäminen koululla on toukokuussa mahdotonta, otamme käyttöön etäkokeen. Etäkoe tehdään omalla tietokoneella tiistaina 19.5.2020 klo 10.00. Kokeen kesto on max 1h. Koe tulee tehdä annettuna aikana ja se tulee palauttaa ohjeiden mukaisesti. Jos pääsykoe järjestetään etäkokeena, lähetetään tarkemmat ohjeet etäkokeen suorittamisesta hakijoille sähköpostilla viimeistään 15.5.2020. Ohjeet ovat nähtävillä myös koulun kotisivulla.

TIEDE-JA TEKNOLOGIALINJA

Tiede- ja teknologialinjan opiskelijavalinta perustuu pääsykokeeseen ja motivaatiovideoon. Linjan pääsykoe järjestetään aiemmin ilmoitetusta poiketen tiistaina 19.5.2020 klo 13-14. Koe mittaa luonnontieteiden osaamista sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten luonnontieteisiin liittyvien asioiden tuntemusta. Koe tulee tehdä annettuna päivänä. Tiukasta aikataulusta johtuen emme pysty järjestämään varakoepäivää tänä vuonna.

Lisänäyttönä hakijat kuvaavat ja lähettävät motivaatiovideon 30.4.2020 mennessä. Videon tarkemmat sisällölliset vaatimukset kuvataan sähköpostissa, joka lähetetään kaikille hakijoille Opintopolkuun annettuun sähköpostiosoitteeseen huhtikuun alussa. Ohjeet videon tekemiseen löydät myös täältä.

HUOM! Jos tämänhetkisestä koronavirus-tilanteesta johtuen pääsykokeen järjestäminen koululla on toukokuussa mahdotonta, otamme käyttöön etäkokeen. Etäkoe tehdään omalla tietokoneella tiistaina 19.5.2020 klo 13.00. Kokeen kesto on max 1h. Koe tulee tehdä annettuna aikana ja se tulee palauttaa ohjeiden mukaisesti. Etäkokeen lisäksi lisänäyttönä hakijat kuvaavat ja lähettävät motivaatiovideon 30.4.2020 mennessä. Videon tarkemmat sisällölliset vaatimukset kuvataan sähköpostissa, joka lähetetään kaikille hakijoille Opintopolkuun annettuun sähköpostiosoitteeseen huhtikuun alussa. Ohjeet videon tekemiseen löydät myös täältä.

Jos pääsykoe järjestetään etäkokeena, lähetetään tarkemmat ohjeet etäkokeen suorittamisesta hakijoille sähköpostilla viimeistään 15.5.2020. Ohjeet ovat nähtävillä myös koulun kotisivulla.

ENGLANNINKIELINEN LINJA

Englanninkielisen linjan pääsykoe järjestetään aiemmin ilmoitetusta poiketen ma 18.5.2020 klo 13-14. Koe mittaa englannin kielen osaamista, se vaatii myös auttavaa suomenkielen taitoa. Koe tulee tehdä annettuna päivänä. Tiukasta aikataulusta johtuen emme pysty järjestämään varakoepäivää tänä vuonna.

HUOM! Jos tämänhetkisestä koronavirus-tilanteesta johtuen pääsykokeen järjestäminen koululla on toukokuussa mahdotonta, otamme käyttöön etäkokeen. Etäkoe tehdään omalla tietokoneella ma 18.5.2020 klo 13. Kokeen kesto on max 1h. Koe tulee tehdä annettuna aikana ja se tulee palauttaa ohjeiden mukaisesti.

Jos pääsykoe järjestetään etäkokeena, lähetetään tarkemmat ohjeet etäkokeen suorittamisesta hakijoille sähköpostilla viimeistään 15.5.2020. Ohjeet ovat nähtävillä myös koulun kotisivulla.

Lisätietoja löydät täältä.