Kirjailija Juhani Karila yhteiskunnallisella vierailulla 1.11.2022

Kirjailija Juhani Karila vieraili YT-linjan 22B ryhmän vieraana keskustelemassa demokratian tulevaisuudesta. Vierailu liittyi Sitran demokratia-aiheiseen projektiin, jossa nykykirjailijat kirjoittivat fiktiivisiä novelleja demokratian tulevaisuudesta. Tavoitteena projektissa on tutkia kaunokirjallisuuden mahdollisuuksia yhteiskunnallisten aiheiden kuvaajana sekä keskustelun herättäjänä.
Juhani Karilan novellissa ”Milloin robotit tuhotaan” käsitellään teknologian ja vallan suhdetta sekä teknologian ja taloudellisen vallan vaikutusta yhteiskuntaan. Opiskelija lukivat ennen vierailua kertomuksen ja sen perusteella käytiin mielenkiintoinen keskustelu kaunokirjallisuudesta yhteiskunnallisten kysymysten käsittelijänä. Suuret kiitokset Juhanille mielenkiintoisesta vierailusta!