KSYK:n entisiä opiskelijoita kävi kertomassa UWC-stipendeistä ja opiskeluista UWC-kouluissa.