29.3.

YH9 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen-kurssin opiskelijat ja YH8 Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta-kurssin sosiologit perehtyivät identiteettipolitiikkaan Helsingin yliopiston tutkijan Sigrid Kaasik-Krogeriuksen johdolla. Tavoitteena oli tuoda tieteellistä näkökulmaa opiskelijoita kiinnostavaan ja erittäin ajankohtaiseen aiheeseen.

Keskustelussa esille nousi politiikan murros ideologisista tavoitteista identiteetteihin korostuvaksi monien mielenkiintoisten esimerkkien avulla sekä median merkitys käsitteiden ja mielikuvien muokkaajana. Kiitämme Sigridiä mielenkiintoisesta tiedeiltapäivästä!