Kulosaaren yhteiskoulun lukiolinjoille haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa 23.2.-7.4.2021 alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden lukiovalintojen tekeminen tapahtuu to-pe 17.-18.6.2021 sekä ma 21.6.2021. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 1.7.2021 mennessä tai se peruuntuu.

Koululle ei tarvitse toimittaa erillista ainevalintakorttia hakuaikana, vaan alustavat valinnat lukion ensimmäiselle vuodelle tehdään ilmoittautumisen yhteydessä 17.-21.6.2021.

Kesäkuun ilmoittautumisesta tiedotamme tarkemmin toukokuussa. Lisäksi hyväksytyt saavat yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet hyväksymiskirjeen mukana. 

 

 

Haku yleislinjalle

Yleislinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi ) 23.2-7.4.2021. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/lukio. Linjalle otetaan 30 opiskelijaa.

Valinta perustuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon. Vuonna 2020 yleislinjalle sisäänotettujen alin keskiarvo oli 9,27.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden valintojen tekeminen tapahtuu to-pe 17.-18.6.2021 sekä ma 21.6.2021.  Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 1.7.2021  mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjanvetäjä Heidi Temmekseltä (heidi.temmes@ksyk.fi) tai apulaisrehtori Riitta Kaistolta ( riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808351.

Haku englanninkieliselle linjalle

Englanninkieliselle linjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 23.2.-7.4.2021. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion englanninkielinen linja. Linjalle otetaan 60 opiskelijaa. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • valintakokeeseen, enintään 4 pistettä

Hakijan tulee saada valintakokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. Vuonna 2020 englanninkieliselle linjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 10,80/13p. ja alin keskiarvo 8,08.

Englanninkielisen linjan valintakoe järjestetään ma 26.4.2021 klo 13.30-14.30 lähikokeena koulun tiloissa. Koe mittaa englannin kielen osaamista ja se vaatii myös auttavaa suomenkielen taitoa. Koe tulee tehdä annettuna päivänä. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Koe toteutetaan hakijoiden terveysturvallisuus huomioiden, ja lähemmät ohjeet käytännön järjestelyistä löytyvät koulun kotisivuilta.

HUOM! Mikäli valintakoetta ei voida järjestää koululla lähikokeena koronatilanteen vuoksi, otamme käyttöön etäkokeen lyhyelläkin varoitusajalla. Jos valintakoe järjestetään etäkokeena, lähetetään tarkemmat ohjeet etäkokeen suorittamisesta hakijoille opintopolkuun ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ohjeet ovat nähtävillä myös koulun kotisivulla.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden valintojen tekeminen tapahtuu to-pe 17.-18.6.2021 sekä ma 21.6.2021.  Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 1.7.2021  mennessä tai se peruuntuu. 

Lisätietoja saat linjanvetäjiltä Pia Skytältä (pia.skytta@ksyk.fi) ja Rosa Weckströmiltä (rosa.weckstrom@ksyk.fi)  sekä apulaisrehtori Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk-demo.fi), puh. 0400-808 351.

 

Haku tiede- ja teknologialinjalle

Tiede- ja teknologialinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 23.2.-7.4.2021 Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion tiede- ja teknologialinja. Linjalle otetaan 30 opiskelijaa. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • valintakokeeseen, enintään 4 pistettä

Hakijan tulee saada valintakokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. 2020 tiede- teknologialinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 11,73 pistettä ja alin keskiarvo 8,58.

Linjan valintakoe järjestetään tiistaina 27.4.2021 klo 13.30-14.30 lähikokeena koulun tiloissa.  Koe on suomenkielinen, mutta voi sisältää englanninkielistä aineistoa. Koe mittaa luonnontieteiden osaamista sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten luonnontieteisiin liittyvien asioiden tuntemusta. Kokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle ja koe tulee tehdä annettuna päivänä. Funktiolaskin on sallittu pääsykokeessa. Ota oma laskin mukaan.

HUOM: Mikäli valintakoetta ei voida järjestää koululla lähikokeena koronatilanteen vuoksi, otamme käyttöön etäkokeen lyhyelläkin varoitusajalla. Jos valintakoe järjestetään etäkokeena, lähetetään tarkemmat ohjeet etäkokeen suorittamisesta hakijoille opintopolkuun ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ohjeet ovat nähtävillä myös koulun kotisivulla.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden valintojen tekeminen tapahtuu to-pe 17.-18.6.2021 sekä ma 21.6.2021.  Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 1.7.2021  mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjanvetäjiltä Saku Snickeriltä ( saku.snicker@ksyk.fi)  ja Martti Sloanilta ( martti.sloan@ksyk.fi) sekä apulaisrehtori Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.

Haku yhteiskunta- ja talouslinjalle

Yhteiskunta- ja talouslinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 23.2.-7.4.2021. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/Lukion yhteiskunta- ja talouslinja. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • Valintakokeeseen, enintään 3 pistettä 

Hakijan tulee saada valintakokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. 2020 yhteiskunta- ja talouslinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 10,98 pistettä ja alin keskiarvo 8,69.

Yhteiskunta- ja talouslinjan valintakoe järjestetään torstaina 29.4.2021 klo 13.30-14.30 lähikokeena koulun tiloissa. Koe mittaa yhteiskuntaopin sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten politiikkaan ja talouteen liittyvien asioiden tuntemusta. Koe on suomenkielinen, mutta voi sisältää englanninkielistä aineistoa. Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle ja koe tulee tehdä annettuna ajankohtana. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistusKoe toteutetaan hakijoiden terveysturvallisuus huomioiden, ja lähemmät ohjeet käytännön järjestelyistä löytyvät koulun kotisivuilta.

Yhteiskunta- ja talouslinjan valintakokeen yhden pisteen arvoisen tehtävän voit korvata harrastuneisuuspisteellä, josta on toimitettava todistus sähköpostilla koulun kansliaan 8.5.2021 mennessä. Tarkemmat ohjeet harrastuneisuuspisteen hyväksiluvusta löydät tämän sivun alaosasta.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2021 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden valintojen tekeminen tapahtuu to-pe 17.-18.6.2021 sekä ma 21.6.2021. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 1.7.2021  mennessä tai se peruuntuu.

Harrastuneisuuden hyväksilukeminen yhteiskunta-ja talouslinjalla

Valintakokeen viimeisen tehtävän voi korvata harrastuneisuudella, josta on toimitettava kirjallinen todistus rehtorille viimeistään 8.5.2021

Harrastuneisuuteen hyväksytään:

  • toimiminen vastuutehtävässä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri) politiikkaan tai talouteen liittyvässä järjestötoiminnassa vähintään vuoden ajan
  • toimiminen yläkoulun oppilaskunnan puheenjohtajana vähintään vuoden ajan
  • osallistuminen kansainväliseen politiikkaa tai taloutta käsittelevään vähintään kaksipäiväiseen konferenssiin
  • muiden vastaavan tasoisten suoritusten hyväksymistä voi tiedustella rehtorilta viimeistään 8.5.2020 osoitteesta lauri.halla@ksyk.fi

Todistukset harrastuneisuudesta tulee lähettää rehtori Lauri Hallalle joko postitse osoitteeseen Kulosaaren yhteiskoulu, Lauri Halla,  Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki. Voit lähettää todistukset myös sähköpostilla osoitteeseen lauri.halla@ksyk.fi. Laita sähköpostin otsikoksi "yt-linjan harrastuneisuus". Varmista vielä sähköposteistasi, että olet saanut rehtorilta vastauksen viestisi vastaanottamisesta viikon sisällä lähetyksestä.

Lisätietoja saat linjanvetäjä Ville Kohvakalta (ville.kohvakka@ksyk.fi) ja apulaisrehtori Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.