Kulosaaren yhteiskoulun lukiolinjoille haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa 22.2.-22.3.2022 alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

Kaikkien hakijoiden, jotka hakevat Kulosaaren yhteiskouluun 1. tai 2. hakukohteena, tulee täyttää sähköinen ainevalintakortti pe 1.4.2022 mennessä. Sähköiseen ainevalintakorttiin pääset tästä. Tässä vaiheessa haluamme tietää valintasi suomen kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja katsomusaineissa. Koulukohtaiset valinnat tehdään kesällä tulosten julkistamisen jälkeen. Mikäli sinulla on epäselvyyttä, ota yhteyttä Riitta Kaistoon, riitta.kaisto@ksyk.fi , puh. 0400-808 351.

Mikäli hakijalla on voimassa oleva lääkärin tai psykologin diagnoosiin perustuva erityisjärjestely, jonka tarve jatkuu lukiossa, voi hakija anoa suoritusajan pidennystä valintakokeeseen tai kokeen suorittamista pienryhmätilassa. Anomus liitteineen lukion rehtori Minnariitta Raitiolle sähköpostilla (minnariitta.raitio@ksyk.fi) hakuajan loppuun mennessä. 

Englanninkielisen, yhteiskunta- ja talous-, sekä tiede-ja teknologialinjojen opiskelijavalinta perustuu lukuaineiden keskiarvoon ja pääsykokeeseen. Voidakseen tulla valituksi linjalle, opiskelijan on osallistuttava pääsykokeeseen pääsykoepäivänä. Mikäli hakija on estynyt osallistumaan kokeeseen perustellusta syystä (sairaus tms.), hänen tulee ottaa yhteyttä lukion rehtori Minnariitta Raitioon (minnariitta.raitio@ksyk.fi). Järjestämme tarvittaessa varapäivän. 

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 16.6.2022 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 17.-20.6.2022,  joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastuksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 30.6.2022 mennessä tai se peruuntuu. 

Haku yleislinjalle

Yleislinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi ) 22.2-22.3.2022. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/lukio. Linjalle otetaan 30 opiskelijaa.

Valinta perustuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon. Vuonna 2021 yleislinjalle sisäänotettujen alin keskiarvo oli 9,42.

Kaikkien hakijoiden, jotka hakevat Kulosaaren yhteiskouluun 1. tai 2. hakukohteena, tulee täyttää sähköinen ainevalintakortti pe 1.4.2022 mennessä.Sähköiseen ainevalintakorttiin pääset tästä.Tässä vaiheessa haluamme tietää valintasi suomen kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja katsomusaineissa. Koulukohtaiset valinnat tehdään kesällä tulosten julkistamisen jälkeen. Mikäli sinulla on epäselvyyttä, ota yhteyttä Riitta Kaistoon, riitta.kaisto@ksyk.fi , puh. 0400-808 351.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään sähköinen hyväksymiskirje, jossa on yksityiskohtaiset ohjeet ilmoittautumiseen sekä ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 17.-20.6., joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Aiemmista vuosista poiketen opiskelijapaikan vastaanottaminen ei vaadi kesällä 2022 käyntiä koululla. 

Opiskelupaikka on otettava vastaan 30.6.2022 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjanvetäjä Heidi Temmekseltä (heidi.temmes@ksyk.fi) tai apulaisrehtori Riitta Kaistolta ( riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808351.

Haku englanninkieliselle linjalle

Englanninkieliselle linjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 22.2.-22.3.2022. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion englanninkielinen linja. Linjalle otetaan 60 opiskelijaa.

Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä

  • pääsykokeeseen, enintään 5 pistettä

Hakijan tulee saada pääsykokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. Vuonna 2021 englanninkieliselle linjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 11,76/14p. ja alin keskiarvo 8,33.

Englanninkielisen linjan pääsykoe järjestetään ma 25.4.2022 klo 14.30-15.45 lähikokeena koulun tiloissa. Kokeeseen ei tule erillistä kutsua. Kokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle ja koe tulee tehdä annettuna päivänä. Koe mittaa englannin kielen osaamista ja se vaatii myös auttavaa suomenkielen taitoa. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Koe toteutetaan hakijoiden terveysturvallisuus huomioiden, ja lähemmät ohjeet käytännön järjestelyistä löytyvät koulun kotisivuilta ajankohtaista- osiosta ennen pääsykoetta. 

Kaikkien hakijoiden, jotka hakevat Kulosaaren yhteiskouluun 1. tai 2. hakukohteena, tulee täyttää sähköinen ainevalintakortti pe 1.4.2022 mennessä. Sähköiseen ainevalintakorttiin pääset tästä. Tässä vaiheessa haluamme tietää valintasi suomen kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja katsomusaineissa. Koulukohtaiset valinnat tehdään kesällä tulosten julkistamisen jälkeen. Mikäli sinulla on epäselvyyttä, ota yhteyttä Riitta Kaistoon, riitta.kaisto@ksyk.fi , puh. 0400-808 351.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 16.6.2022 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään sähköinen hyväksymiskirje, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 17.-20.6. 2022, joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Aiemmista vuosista poiketen opiskelijapaikan vastaanottaminen ei vaadi kesällä 2022 käyntiä koululla.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 30.6.2022 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja opiskelusta englanninkielisellä linjalla saat apulaisrehtori Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.

Haku tiede- ja teknologialinjalle

Tiede- ja teknologialinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 22.2.-22.3.2022 Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion tiede- ja teknologialinja. Tt-linja laajenee syksyllä 2022, joten linjalle otetaan 30 opiskelijan sijasta 60 opiskelijaa kevään 2022 yhteishaussa. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • pääsykokeeseen, enintään 5 pistettä

Hakijan tulee saada pääsykokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. 2021 tiede - ja teknologialinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 11,42 pistettä/14p. ja alin keskiarvo 8,75.

Linjan pääsykoe järjestetään tiistaina 26.4.2022 klo 13.30-15.30 lähikokeena koulun tiloissa.  Pääsykokeeseen ei tule erillistä kutsua. Kokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle ja koe tulee tehdä annettuna päivänä. Koe on suomenkielinen, mutta voi sisältää englanninkielistä aineistoa. Koe mittaa luonnontieteiden osaamista sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten luonnontieteisiin liittyvien asioiden tuntemusta. Funktiolaskin on sallittu pääsykokeessa. Ota oma laskin mukaan. Koe toteutetaan hakijoiden terveysturvallisuus huomioiden, ja lähemmät ohjeet käytännön järjestelyistä löytyvät koulun kotisivuilta ajankohtaista- osiosta ennen pääsykoetta. 

Mikäli hakija hakee Kulosaaren yhteiskouluun 1. tai 2. varasijalla hänen tulee täyttää sähköinen ainevalintakortti pe 1.4.2022 mennessä. Sähköiseen ainevalintakorttiin pääset tästä. Tässä vaiheessa haluamme tietää valintasi suomen kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja katsomusaineissa. Koulukohtaiset valinnat tehdään kesällä tulosten julkistamisen jälkeen. Mikäli sinulla on kysymyksiä ainevalintakorttiin liittyen, ota yhteyttä riitta.kaisto@ksyk.fi, p. 0400-808 351.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 16.6.2022 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 17.-20.6. 2022, joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Aiemmista vuosista poiketen opiskelijapaikan vastaanottaminen ei vaadi kesällä 2022 käyntiä koululla.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 30.6.2022 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjanvetäjä Saku Snickeriltä ( saku.snicker@ksyk.fi) sekä apulaisrehtori Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.

Haku yhteiskunta- ja talouslinjalle

Yhteiskunta- ja talouslinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 22.2.-22.3.2022. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/Lukion yhteiskunta- ja talouslinja. Linjalle otetaan 30 opiskelijaa. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • Pääsykokeeseen, enintään 5 pistettä 

Hakijan tulee saada pääsykokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. 2021 yhteiskunta- ja talouslinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 10,70/13 ja alin keskiarvo 8,58.

Yhteiskunta- ja talouslinjan pääsykoe järjestetään torstaina 28.4.2022 klo 13.30-14.45 lähikokeena koulun tiloissa. Koe mittaa yhteiskuntaopin sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten politiikkaan ja talouteen liittyvien asioiden tuntemusta. Koe on suomenkielinen, mutta voi sisältää englanninkielistä aineistoa. Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle ja koe tulee tehdä annettuna ajankohtana. Kokeeseen ei tule erillistä kutsua. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistusKoe toteutetaan hakijoiden terveysturvallisuus huomioiden, ja lähemmät ohjeet käytännön järjestelyistä löytyvät koulun kotisivuilta ajankohtaista osiosta ennen pääsykoetta.

Yhteiskunta- ja talouslinjan pääsykokeen yhden pisteen arvoisen tehtävän voit korvata harrastuneisuuspisteellä.  Harrastuspistettä voi hakea harrastuneisuudesta kertovalla kirjallisella todistuksella mielellään viimeistään 26.4.2022, jolloin hakija saa tiedon harrastuneisuuden hyväksymisestä ennen pääsykoetta. Viimeinen päivä toimittaa todistus on 6.5.2022.​ Tarkemmat ohjeet harrastuneisuuspisteen hyväksiluvusta löydät tämän sivun alaosasta.

Mikäli hakija hakee Kulosaaren yhteiskouluun 1. tai 2. varasijalla hänen tulee täyttää sähköinen ainevalintakortti pe 1.4.2022 mennessä. Sähköiseen ainevalintakorttiin pääset tästä. Tässä vaiheessa haluamme tietää valintasi suomen kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja katsomusaineissa. Koulukohtaiset valinnat tehdään kesällä tulosten julkistamisen jälkeen. Mikäli sinulla on kysymyksiä ainevalintakorttiin liittyen, ota yhteyttä riitta.kaisto@ksyk.fi, p. 0400-808 351.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 16.6.2022 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 17.-20.6. 2022, joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Aiemmista vuosista poiketen opiskelijapaikan vastaanottaminen ei vaadi kesällä 2022 käyntiä koululla.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 30.6.2022 mennessä tai se peruuntuu.

Harrastuneisuuden hyväksilukeminen yhteiskunta-ja talouslinjalla

Pääsykokeen viimeisen tehtävän voi korvata harrastuneisuudella, josta on toimitettava kirjallinen todistus lukion rehtorille viimeistään pe 6.5.2022. Mikäli haluat tiedon harrastuneisuuspisteen hyväksymisestä ennen pääsykoetta, lähetä todistus 26.4.2022 mennessä.

Harrastuneisuuteen hyväksytään:

  • toimiminen vastuutehtävässä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri) politiikkaan tai talouteen liittyvässä järjestötoiminnassa vähintään vuoden ajan
  • toimiminen yläkoulun oppilaskunnan puheenjohtajana vähintään vuoden ajan
  • osallistuminen kansainväliseen politiikkaa tai taloutta käsittelevään vähintään kaksipäiväiseen konferenssiin
  • muiden vastaavan tasoisten suoritusten hyväksymistä voi tiedustella lukion rehtorilta viimeistään 6.5.2020 osoitteesta minnariitta.raitio@ksyk.fi

Todistukset harrastuneisuudesta tulee lähettää lukion rehtori Minnariitta Raitiolle sähköpostilla osoitteeseen minnariitta.raitio@ksyk.fi. Laita sähköpostin otsikoksi "yt-linjan harrastuneisuus". Varmista vielä sähköposteistasi (tarkista myös roskaposti!), että olet saanut rehtorilta vastauksen viestisi vastaanottamisesta viikon sisällä lähetyksestä.

Lisätietoja opiskelusta linjalla saat linjanvetäjä Ville Kohvakalta (ville.kohvakka@ksyk.fi) ja apulaisrehtori Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.