Kulosaaren yhteiskoulun lukiolinjoille haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa 21.2.-21.3.2023 alla olevien ohjeiden mukaisesti. Hakuaikana ei tarvitse täyttää ainevalintakorttia, ensimmäisen vuoden valintoja pyydämme valituilta kesäkuussa valintojen julkaisun jälkeen.  

Mikäli hakijalla on voimassa oleva lääkärin tai psykologin diagnoosiin perustuva erityisjärjestely, jonka tarve jatkuu lukiossa, voi hakija anoa suoritusajan pidennystä valintakokeeseen tai kokeen suorittamista pienryhmätilassa. Anomus liitteineen  tulee toimittaa lukion rehtori Minnariitta Raitiolle sähköpostilla (minnariitta.raitio@ksyk.fi) hakuajan loppuun mennessä. 

Englanninkielisen, yhteiskunta- ja talous-, sekä tiede-ja teknologialinjojen opiskelijavalinta perustuu lukuaineiden keskiarvoon ja pääsykokeeseen. Voidakseen tulla valituksi linjalle, opiskelijan on osallistuttava pääsykokeeseen pääsykoepäivänä. Mikäli hakija on estynyt osallistumaan kokeeseen perustellusta syystä (sairaus tms.), hänen tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen koetta lukion rehtori Minnariitta Raitioon (minnariitta.raitio@ksyk.fi). Järjestämme tarvittaessa varapäivän. 

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 15.6.2023 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 16.-19.6.2023,  joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastuksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 29.6.2023 mennessä tai se peruuntuu. 

Lisätietoja hakemiseen ja linjoihin liittyvissä kysymyksissä saat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351. 

Haku yleislinjalle

Yleislinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi ) 21.2.-21.3.2023. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/lukio. Linjan sisäänottoa laajennetaan ja yleislinjalle otetaan 30 opiskelijan sijasta 60 opiskelijaa kevään 2023 yhteishaussa.

Valinta perustuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon. Vuonna 2022 yleislinjalle sisäänotettujen alin keskiarvo oli 9,69. Keskiarvoa tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että keväällä 2023 linjalle otettiin 30 opiskelijaa. 

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 15.6.2023 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään sähköinen hyväksymiskirje, jossa on yksityiskohtaiset ohjeet ilmoittautumiseen sekä ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 16.-19.6., joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 29.6.2023 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjanvetäjä Erika Perttuli-Borobiolta (erika.perttuli-borobio@ksyk.fi)  tai apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808351.

Haku englanninkieliselle linjalle

Englanninkieliselle linjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 21.2.-21.3.2023. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion englanninkielinen linja. Linjalle otetaan 60 opiskelijaa.

Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • pääsykokeeseen, enintään 5 pistettä

Hakijan tulee saada pääsykokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. Vuonna 2022 englanninkieliselle linjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 11,98/15p. ja alin keskiarvo 8,06.

Englanninkielisen linjan pääsykoe järjestetään ma 24.4.2023 klo 13.30 lähikokeena koulun tiloissa. Koe mittaa englannin kielen osaamista ja se vaatii myös auttavaa suomenkielen taitoa. Koekutsu lähetään opiskelijan omaan, Opintopolussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tarkista myös roskaposti, jos koekutsua ei sähköpostistasi löydy. Samat tiedot löytyvät koulun kotisivulta etusivun tiedotteista.  Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Mikäli hakijalla on voimassa oleva lääkärin tai psykologin diagnoosiin perustuva erityisjärjestely, jonka tarve jatkuu lukiossa, voi hakija anoa suoritusajan pidennystä pääsykokeeseen tai kokeen suorittamista pienryhmätilassa. Anomus liitteineen  tulee toimittaa lukion rehtori Minnariitta Raitiolle sähköpostilla (minnariitta.raitio@ksyk.fi) hakuajan loppuun mennessä. 

Englanninkielisen linjan opiskelijavalinta perustuu lukuaineiden keskiarvoon ja pääsykokeeseen. Voidakseen tulla valituksi linjalle, opiskelijan on osallistuttava pääsykokeeseen pääsykoepäivänä. Mikäli hakija on estynyt osallistumaan kokeeseen perustellusta syystä (sairaus tms.), hänen tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen koetta lukion rehtori Minnariitta Raitioon (minnariitta.raitio@ksyk.fi). Järjestämme tarvittaessa varapäivän. 

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 15.6.2023 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään sähköinen hyväksymiskirje, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 16.-19.6. 2023, joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 29.6.2023 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja opiskelusta englanninkielisellä linjalla saat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.

Haku tiede- ja teknologialinjalle

Tiede- ja teknologialinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 21.2.-21.3.2023 Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion tiede- ja teknologialinja. Tiede-ja teknologialinjalle otetaan 30 opiskelijaa.  Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • pääsykokeeseen, enintään 5 pistettä

Hakijan tulee saada pääsykokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. 2022 tiede - ja teknologialinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 9.28pistettä/15p. ja alin keskiarvo 7,94. Alinta pistemäärää tarkasteltaessa on syytä huomioida, että kevään 2022 yhteishaussa linjalle otettiin 60 opiskelijaa ensi kevään 30 opiskelijan sijaan. Vuoden 2021 yhteishaussa linjalle otettiin 30 opiskelijaa ja alin keskiarvo oli tuolloin 8,75.

Linjan pääsykoe järjestetään tiistaina 25.4.2023 klo 13.30 lähikokeena koulun tiloissa.  Kokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle ja koe tulee tehdä annettuna päivänä. Koekutsu lähetään opiskelijan omaan, Opintopolussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli et löydä koekutsua sähköpostistasi, tarkasta myös roskapostisi. Samat tiedot löytyvät koulun kotisivun etusivun tiedotteista. Ota oma laskin mukaan, myös kuvallinen henkilöllisyyspaperi tulee olla mukana.

Koe on suomenkielinen, mutta voi sisältää englanninkielistä aineistoa. Koe mittaa luonnontieteiden osaamista sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten luonnontieteisiin liittyvien asioiden tuntemusta. Funktiolaskin on sallittu pääsykokeessa.

Mikäli hakijalla on voimassa oleva lääkärin tai psykologin diagnoosiin perustuva erityisjärjestely, jonka tarve jatkuu lukiossa, voi hakija anoa suoritusajan pidennystä valintakokeeseen tai kokeen suorittamista pienryhmätilassa. Anomus liitteineen  tulee toimittaa lukion rehtori Minnariitta Raitiolle sähköpostilla (minnariitta.raitio@ksyk.fi) hakuajan loppuun mennessä. 

Tiede-ja teknologialinjan opiskelijavalinta perustuu lukuaineiden keskiarvoon ja pääsykokeeseen. Voidakseen tulla valituksi linjalle, opiskelijan on osallistuttava pääsykokeeseen koepäivänä. Mikäli hakija on estynyt osallistumaan kokeeseen perustellusta syystä (sairaus tms.), hänen tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen koetta lukion rehtori Minnariitta Raitioon (minnariitta.raitio@ksyk.fi). Järjestämme tarvittaessa varapäivän. 

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 15.6.2023 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 16.-19.6. 2023, joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 29.6.2023 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjanvetäjä Saku Snickeriltä (saku.snicker@ksyk.fi) sekä apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.

Haku yhteiskunta- ja talouslinjalle

Yhteiskunta- ja talouslinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 21.2.-21.3.2023. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/Lukion yhteiskunta- ja talouslinja. Linjalle otetaan 30 opiskelijaa. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • Pääsykokeeseen, enintään 5 pistettä 

Hakijan tulee saada pääsykokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. 2022 yhteiskunta- ja talouslinjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 11,18/15 ja alin keskiarvo 8,41.

Yhteiskunta- ja talouslinjan pääsykoe järjestetään torstaina 27.4.2023 klo 13.30 lähikokeena koulun tiloissa. Koe on suomenkielinen, mutta voi sisältää englanninkielistä aineistoa. Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle ja koe tulee tehdä annettuna ajankohtana. Koekutsu lähetään opiskelijan omaan, Opintopolussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.Mikäli et löydä koekutsua sähköpostistasi, tarkasta myös roskapostisi. Samat tiedot löytyvät koulun kotisivun etusivun tiedotteista. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus

Koe mittaa yhteiskuntaopin sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten politiikkaan ja talouteen liittyvien asioiden tuntemusta.

​​Mikäli hakijalla on voimassa oleva lääkärin tai psykologin diagnoosiin perustuva erityisjärjestely, jonka tarve jatkuu lukiossa, voi hakija anoa suoritusajan pidennystä pääsykokeeseen tai kokeen suorittamista pienryhmätilassa. Anomus liitteineen  tulee toimittaa lukion rehtori Minnariitta Raitiolle sähköpostilla (minnariitta.raitio@ksyk.fi) hakuajan loppuun mennessä. 

Yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijavalinta perustuu lukuaineiden keskiarvoon ja pääsykokeeseen. Voidakseen tulla valituksi linjalle, opiskelijan on osallistuttava pääsykokeeseen koepäivänä. Mikäli hakija on estynyt osallistumaan kokeeseen perustellusta syystä (sairaus tms.), hänen tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen koetta lukion rehtori Minnariitta Raitioon (minnariitta.raitio@ksyk.fi). Järjestämme tarvittaessa varapäivän.

Yhteiskunta- ja talouslinjan pääsykokeen yhden pisteen arvoisen tehtävän voi korvata harrastuneisuuspisteellä.  Harrastuspistettä voi hakea harrastuneisuudesta kertovalla kirjallisella todistuksella mielellään viimeistään 25.4.2023, jolloin hakija saa tiedon harrastuneisuuden hyväksymisestä ennen pääsykoetta. Viimeinen päivä toimittaa todistus on 5.5.2023.​ Tarkemmat ohjeet harrastuneisuuspisteen hyväksiluvusta löydät tämän sivun alaosasta.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 15.6.2023 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden opintojaksovalintojen tekemiseen. Lisäksi järjestämme vapaaehtoisia etätapaamisia pe-ma 16.-19.6. 2023, joissa uusilla lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua tutoreihin ja opinto-ohjaajiin sekä saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 29.6.2023 mennessä tai se peruuntuu.

Harrastuneisuuden hyväksilukeminen yhteiskunta-ja talouslinjalla

Pääsykokeen viimeisen tehtävän voi korvata harrastuneisuudella, josta on toimitettava kirjallinen todistus lukion rehtorille viimeistään pe 5.5.2023. Mikäli haluat tiedon harrastuneisuuspisteen hyväksymisestä ennen pääsykoetta, lähetä todistus 25.4.2023 mennessä.

Harrastuneisuuteen hyväksytään:

  • toimiminen vastuutehtävässä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri) politiikkaan tai talouteen liittyvässä järjestötoiminnassa vähintään vuoden ajan
  • toimiminen yläkoulun oppilaskunnan puheenjohtajana vähintään vuoden ajan
  • osallistuminen kansainväliseen politiikkaa tai taloutta käsittelevään vähintään kaksipäiväiseen konferenssiin
  • muiden vastaavan tasoisten suoritusten hyväksymistä voi tiedustella lukion rehtorilta viimeistään 5.5.2023 osoitteesta minnariitta.raitio@ksyk.fi

Todistukset harrastuneisuudesta tulee lähettää lukion rehtori Minnariitta Raitiolle sähköpostilla osoitteeseen minnariitta.raitio@ksyk.fi. Laita sähköpostin otsikoksi "yt-linjan harrastuneisuus". Varmista vielä sähköposteistasi (tarkasta myös roskaposti!), että olet saanut rehtorilta vastauksen viestisi vastaanottamisesta viikon sisällä lähetyksestä.

Lisätietoja opiskelusta linjalla saat linjanvetäjä Ville Kohvakalta (ville.kohvakka@ksyk.fi) ja apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.