Visim Oy on oululainen fysiikan opetusmenetelmien kehittäjä, jonka digitaalisessa palvelussa yrityksen tuottamia fysiikan mittausvideoita ja tehtäviä voidaan hyödyntää opetuksen tukena havainnollistamisessa, mittausten suorittamisessa ja tulosten analysoimisessa. Yritys hyödyntää videopedagogiikkaa siirtämällä videoituja mittaustehtäviä opiskelijoiden ratkaistavaksi. Pedagogiikassa hyödynnetään oppimisen välineitä, käytössä olevia tiloja ja toimintatapoja varsinkin etäopetuksessa kaivatulla tavalla.

Visim jakoi vuoden 2021 loppuun valtakunnallisia stipendejä fysiikan opiskelussa erityisesti kunnostuneille lukiolaisille. Yksi stipendin saajista oli TT-linjan abiluokan 19C opiskelija Árpád Demeter, jonka stipendin perustelut näkyy alla. Onnea Árpádille hienosta suorituksesta, stipendi jaetaan kevätjuhlassa 2022 😊

Opintomenestys fysiikassa kiitettävää kautta linjan. Rauhallinen, tasapainoinen ja muitakin opiskelijoita kannustava ote tunneilla työskentelyyn. Pohdiskeleva ja syvälliseen ymmärrykseen pyrkivä ote näkyy jokaisella oppitunnilla niin hyvien kysymysten kuin ryhmätyöskentelynkin tapauksessa.