Join us!

Englanninkieliselle linjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 20.2.-19.3.2024. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion englanninkielinen linja. Linjalle otetaan 60 opiskelijaa.

Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • pääsykokeeseen, enintään 5 pistettä

Hakijan tulee saada pääsykokeesta vähintään 1 piste voidakseen tulla valituksi. Vuonna 2023 englanninkieliselle linjalle sisäänotettujen alin pistemäärä oli 12,42/15 ja alin keskiarvo 8,08.

Englanninkielisen linjan pääsykoe järjestetään ma 22.4.2024 klo 13.30 lähikokeena koulun tiloissa. Koe mittaa englannin kielen osaamista ja se vaatii kohtuullista suomenkielen taitoa. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan opiskelijan tulee osallistua kokeeseen kotisivulla määriteltynä aikana.  Pääsykoeohjeet lähetetään opiskelijan omaan, Opintopolussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen  ja ne ovat nähtävillä myös koulun kotisivuilla ennen koetta. Tarkista myös roskaposti, jos pääsykoeohjeita ei sähköpostistasi löydy. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Mikäli hakijalla on voimassa oleva lääkärin tai psykologin diagnoosiin perustuva erityisjärjestely, jonka tarve jatkuu lukiossa, voi hakija anoa suoritusajan pidennystä pääsykokeeseen tai kokeen suorittamista pienryhmätilassa. Anomus liitteineen  tulee toimittaa lukion rehtori Minnariitta Raitiolle sähköpostilla (minnariitta.raitio@ksyk.fi) hakuajan loppuun mennessä. 

Englanninkielisen linjan opiskelijavalinta perustuu lukuaineiden keskiarvoon ja pääsykokeeseen. Voidakseen tulla valituksi linjalle, opiskelijan on osallistuttava pääsykokeeseen pääsykoepäivänä. Mikäli hakija on estynyt osallistumaan kokeeseen perustellusta syystä (sairaus tms.), hänen tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen koetta lukion rehtori Minnariitta Raitioon (minnariitta.raitio@ksyk.fi). Järjestämme tarvittaessa varapäivän.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 13.6.2024 koulun nettisivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimenjulkaisuun. Kaikille valituille lähetetään sähköinen hyväksymiskirje, jossa on yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet sekä ohjeet ensimmäisen vuoden pakollisten opintojaksovalintojen tekemiseen.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 27.6.2024 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja opiskelusta englanninkielisellä linjalla saat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta (riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808 351.