Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssilaiset pääsivät tutustumaan ajatuspajan toimintaan ajatuspaja Liberantoiminnanjohtaja Mikko Kiesiläisen ja operatiivisen päällikön Lasse Pipisen johdolla, Libera on riippumaton lahjoitusvaroin toimiva ajatuspaja, jonka tavoitteena on ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua. Libera nostaa esiin uusia keskustelunaiheita ja haastaa siten päättäjät tekemään parempaa politiikkaa.

Opiskelijoiden oman ajatuspajan teemana oli tulevaisuus. Tärkeiksi tulevaisuuden kysymyksiksi nousivat mm. ilmastonmuutoksen hallinta, ympäristöongelmien ehkäisy, tasa-arvon turvaaminen, sananvapauden ylläpitäminen sekä tehokkaan taloudellisen toimintaympäristön luominen. Tämän jälkeen pohdinnan kohteena ovatkin sitten parhaat mahdolliset keinot näiden tärkeiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Vierailulla päästiin siis käsiksi klassiseen ajatuspajatoimintaan: tunnistetaan ongelmat ja etsitään niihin ratkaisua. Suuret kiitokset Mikolle ja Lasselle ajatuksia herättäneestä iltapäivästä!