lukion kurssit

Kulosaaren yhteiskoulun lukiolinjoille haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa 20.2.-13.3.2018 alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 14.6.2018 koulun nettisivuilla. Lisäksi valituille lähetään hyväksymiskirje. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden kurssivalintojen tekeminen tapahtuu to 14.6 klo 12-15, pe 15.- ma 18.6.2018 klo 9-15 koululla. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 28.6.2018 mennessä tai se peruuntuu.

Koululle ei tarvitse toimittaa erillista ainevalintakorttia hakuaikana, vaan alustavat kurssivalinnat tehdään ilmoittautumisen yhteydessä 14.-19.6.2018.

Haku yleislinjalle

Yleislinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi ) 20.2.-13.3.2018. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/lukio. Linjalle otetaan 30 opiskelijaa.

Valinta perustuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon. Vuonna 2017 yleislinjalle sisäänotettujen alin keskiarvo oli 9,5.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 14.6.2018 koulun nettisivuilla. Lisäksi valituille lähetään hyväksymiskirje. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden kurssivalintojen tekeminen tapahtuu 14.-19.6.2018 klo 9-15 koululla. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 28.6.2018 mennessä tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjan vetäjä Tiina Lyyralta ( tiina.lyyra@ksyk.fi) tai opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta ( riitta.kaisto@ksyk.fi), puh. 0400-808351.

 

 

Haku englanninkieliselle linjalle

You can apply to the English Stream through the joint application system (www.opintopolku.fi) 20.2. – 13.3.2018. Enter ”Kulosaaren yhteiskoulu / Lukion englanninkielinen linja” as your choice.

The selection for the English Stream is based on
- the academic grade point average of the lower secondary diploma: max. 10 points
- the entrance exam: max. 5 points

​In 2017 the admission required minimum of 13,67/15 points (lowest academic grade point average 8,42).

The entrance exam for the English Stream will be organized on Wednesday 25.4.2018 at 2.30 pm (14.30 o’clock). Candidates do not need to enlist nor register separately for the exam nor will a separate invitation be sent. Come to the exam and bring with you official identification with a picture. The entrance exam is a prerequisite for enrollment at KSYK. The entrance exam is a test in English measuring the student’s competence in English. A student can pass the test by having a very good command of lower secondary English studies.

The results will be published 14.6.2018 on the school website. The students will also receive a letter of acceptance. New students register and select their courses for the first year at the school 14.-19.6.2018 between 9 am and 3 pm. Students must accept their study place by 28.6.2018 or the offer will be cancelled.

More information from stream-coordinator Ritva Korhonen (ritva.korhonen@ksyk.fi)  and guidance counsellor Riitta Kaisto ( riitta.kaisto@ksyk.fi), 0400-808351.

Haku tiede- ja teknologialinjalle

Tiede- ja teknologialinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 20.2.-13.3. 2018. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/ Lukion tiede- ja teknologialinja. Linjalle otetaan 30 opiskelijaa. Linjan opiskelijavalinta perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • valintakokeeseen, enintään 5 pistettä

Valintakoe järjestetään maanantaina 23.4.2018 klo 14.30Kokeeseen ei ilmoittauduta erikseen eikä siihen tule erillistä kutsua. Kokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle. Koe sisältää kirjallisia tehtäviä, jotka pohjautuvat peruskoulun luonnontieteiden ja matematiikan sisältöihin sekä alan ajankohtaisiin teemoihin kotimaassa ja ulkomailla. Koe on suomenkielinen ja kestää 2 tuntia. OTA MUKAAN KUVALLINEN HENKILÖLLISYYSTODISTUS. Funktiolaskin on sallittu pääsykokeessa. Ota oma laskin mukaan.

Toisen asteen yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 14.6.2018 koulun nettisivuilla. Lisäksi valituille lähetetään hyväksymiskirje. Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen ja ensimmäisen vuoden kurssivalintojen tekeminen tapahtuu kesäkuussa 2018 koululla. Opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan 28.6.2018 tai se peruuntuu.

Lisätietoja saat linjanvetäjä Hanna Huhtakalliolta (hanna.huhtakallio@ksyk.fi)  ja opinto-ohjaaja Riitta Kaistolta ( riitta.kaisto@ksyk.fi) ,puh. 0400-808 351.

Haku yhteiskunta- ja talouslinjalle

Yhteiskunta- ja talouslinjalle haetaan yhteishaun kautta (www.opintopolku.fi) 20.2.-13.3.2018. Hakutoive Kulosaaren yhteiskoulu/Lukion yhteiskunta- ja talouslinja.

Valinta linjalle perustuu:

  • peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon, enintään 10 pistettä
  • Valintakokeeseen, enintään 5 pistettä

Valintakoe yhteiskunta- ja talouslinjalle järjestetään perjantaina 27.4.2018 klo 13.30 Kokeeseen ei ilmoittauduta erikseen, eikä siihen tule erillistä kutsua.  Kokeeseen osallistuminen on edellytys kouluun hyväksymiselle. Koe mittaa yhteiskuntaopin sekä ajankohtaisten kotimaisten ja kansainvälisten politiikkaan ja talouteen liittyvien asioiden tuntemusta. Kokeeseen tulee ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Harrastuneisuuden hyväksilukeminen

Valintakokeen yhden pisteen arvoisen tehtävän voi korvata harrastuneisuudella, josta on toimitettu kirjallinen todistus koulun kansliaan mielellään ennen 27.4.2018 (tällöin kokelas saa tiedon harrastuneisuuspisteen hyväksymisestä ennen koetilaisuutta) tai viimeistään 11.5.2018

Harrastuneisuuteen hyväksytään:

  • toimiminen vastuutehtävässä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri) politiikkaan tai talouteen liittyvässä järjestötoiminnassa vähintään vuoden ajan
  • toimiminen yläkoulun oppilaskunnan puheenjohtajana vähintään vuoden ajan
  • osallistuminen kansainväliseen politiikkaa tai taloutta käsittelevään vähintään kaksipäiväiseen konferenssiin
  • muiden vastaavan tasoisten suoritusten hyväksymistä voi tiedustella rehtorilta viimeistään 25.4.2018 osoitteesta lauri.halla@ksyk.fi